RAPP, en utstilling med Thea Meinert, 20.09. 2017

Thea Meinert (f.1989) har en master i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun utforsker temaer som masseproduksjon og manufaktur i møte med individet og det unike. Arbeidene stiller spørsmål til verdien av materiale, håndverk og arbeidskraft fra et moderne perspektiv hvor teknologi, digitalisering og økt effektivitet dominerer. Gjennom mekaniske, repeterende prosesser i utførelsen av arbeidet, undersøker hun kroppens og menneskets kapasitet. Antydende snarere enn insisterende blir undersøkelsene til poetiske skulpturer og installasjoner; studier av materialitet, rytme og repetisjon. Utstillingen viser nye verk produsert under et fire uker langt opphold som gjestekunstner på Surnadal Billag. Verkene henter inspirasjon i tematikk og materiale fra fabrikken Norbørst, etablert i1933 og Norges eneste gjenlevende musefellefabrikk. Dette legger grunnlaget for nye materielle kombinasjoner og peker mot underliggende tema gjennom assosiasjon og lek med begreper

Foto: Thea Meinert